Вільногірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

 
Українське ділове мовлення. Календар свят http://v-school4.forumotion.me/

Звіт директора

 

Звіт директора

Вільногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4

Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Гапич Ольги Георгіївни

про діяльність в період вересня 2019 року по серпень 2020 року

 

Шкільна науково-методична проблема

          «Створення розвивального середовища для соціалізації успішної особистості громадянського суспільства та реалізації творчого потенціалу педагога».

 

Вільногірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області – комунальний заклад територіальної громади м. Вільногірськ. Заклад загальної середньої освіти є самостійною юридичною особою публічного права та діє на підставі Статуту.

У 2019-2020 навчальному році заклад освіти проваджував освітню діяльність у сфері загальної середньої освіти відповідно до ліцензії.

    Ліцензійний обсяг закладу освіти становить – 650 чоловік. У структурі закладу освіти – 21 клас, із них 1-4-х - 9 класів (252 учні), три класи (1-А, 3-А та 4-В) – з інклюзивною формою навчання, 5-9-х - 10 класів (295учнів), 10-11-х - 2 класи (43 учня). Мова навчання в закладі загальної середньої освіти – українська. На початку навчального року кількість учнів становила - 587 чоловік, на кінець – 590 чоловіка. 4 дитини навчалися за інклюзивною формою навчання, 7 учнів – здобували освіту за індивідуальною формою навчання (педагогічний патронаж).

   Середня наповнюваність класів складала 28 здобувачів освіти. 

       59 здобувачів освіти 9-х класів отримали свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіту, четверо з них отримали свідоцтво з відзнакою. Відраховані зі школи 27 здобувачів освіти 11-го класу, які отримали свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти, двоє здобувачів освіти отримали золоту медаль «За високі досягнення у навчанні», 37 здобувачів освіти закінчили навчальний рік з високим рівнем навчальних досягнень та нагороджені Похвальним листом «За висові досягнення у навчанні». Нагороджено похвальною грамотою за особливі досягнення у вивченні навчальних предметів двоє здобувачів освіти школи. Зараховано до 1-х класів на 2020-2021 навчальний рік 57 чоловік. Здійснено набір здобувачів освіти до 10 класу в кількості 43 чоловіка.

 

Основними подіями 2019-2020 навчального року стали:

-    введення в дію Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

 •   підведення підсумків роботи педагогічного колективу над обласним науково- 

      методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості  

      громадянського суспільства», міською науково – методичною проблемою:    

      «Реалізація пріоритетних напрямків розвитку та соціалізації учасників

      навчально – виховного процесу з метою формування ціннісного ставлення

      особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації»; 

 • підготовка у складі команди Дніпропетровської області до участі у ІУ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад (Ліненко Костянтин – інформаційні технології);
 • участь у фіналі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» в номінації «Історія» (Носов Володимир Юрійович – ІІІ призове місце);
 • організація та впровадження дистанційної форми навчання з 12.03.2020 по 29.05.2020 в період запровадження карантину  у зв’язку з коронавірусною хворобою COVID-19;
 • реалізовано проект громадського бюджету «Безпечне дитинство – успішне майбутнє».

 

Кадрове забезпечення

В 2019-2020 навчальному році діяльність закладу забезпечували відповідно до штатного розпису:

станом на 01.09.2019 року – 46,095 штатних одиниці, у тому числі – 42,78 ставки педагогічних працівників;

станом на 01.01.2020 року – 76,645 штатних одиниці, серед них – 43,33 штатні одиниці педагогічних працівників. Збільшення ставок відбулося відповідно до навчального плану закладу освіти на ІІ півріччя 2019-2020 навчального року

 

Якісний склад педагогічних працівників

Освітній процес у закладі освіти здійснювали 40 педагогічних працівника, серед яких 4 сумісника. Середній вік педагогічного колективу складає 41 рік.

У 2019-2020 навчальному році спостерігалась тенденція підвищення рівня професійної компетентності педагогів закладу освіти. Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мали 24 чол., що склало 68% від загальної кількості педагогів (у 2018/2019 навчальному році було 21 чол. - 60%). 18 членів педагогічного колективу мають педагогічні звання (25%). 23 педагога відзначені відзнаками МОН України, області, міста (42%).

 

Основні завдання діяльності

В 2019-2020 навчальному році колектив закладу освіти працював на V етапі

            - обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»,

            - міської науково – методичної проблеми: «Реалізація пріоритетних напрямків розвитку та соціалізації учасників навчально – виховного процесу з метою формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації».   

            Діяльність педагогічного колективу була направлена на розв’язання науково-методичної  проблеми закладу загальної середньої освіти: «Створення розвивального середовища для соціалізації успішної особистості громадянського суспільства та реалізації творчого потенціалу педагога».

            Робота колективу була направлена на виконання основних завдань:

- Забезпечення системного підвищення якісного надання освітніх послуг, направлених на втілення знань і навичок здобувачів освіти у життя в процесі соціалізації особистості на основі реалізації  нового Державного стандарту початкової  загальної освіти, Державного стандарту базової середньої освіти; Державного стандарту профільної середньої освіти.

- Організація системної роботи щодо набуття та вдосконалення компетентностей  і вмінь через підвищення кваліфікації педагогічних працівників

- Забезпечення дієвої організації освітнього процесу для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами

- Формування значущих ціннісних життєвих навичок у здобувачів освіти в умовах функціонування безпечного освітнього середовища

- Виховання здобувачів освіти у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності через поширення форм «діяльнісного патріотизму»

- Сприяння реалізації індивідуальних здібностей, талантів і можливостей здобувачів освіти на основі партнерства між учителем, здобувачем освіти та батьками

- Залучення батьківської громадськості до функції контролю за діяльністю закладу освіти

- Продовження співпраці з органами місцевого самоврядування, недержавними, громадськими та молодіжними організаціями щодо створення розвивального середовища закладу для соціалізації особистості громадянського суспільства

 

Освітня діяльність

Реалізація здобувачами освіти права на отримання освіти

Робочі навчальні плани Вільногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області на 2019/2020 навчальний рік складено відповідно до освітньої програми закладу освіти,  листів МОН України.

За робочим навчальним планом 2019-2020 навчального року загальна кількість годин складає – 766/780 годин, серед них: інваріантна складова - 636 годин, варіативна складова –45 + 17 годин профільного навчання,  індивідуальне навчання – 68/82 години, корекційно-розвиткові заняття -18 годин.

Школа І ступеня:   загальна кількість – 288 годин, серед них:

Інваріантна складова – 234 години (з них поділ на підгрупи  при вивченні окремих предметів – 22 години) ,  14 годин варіативної складової на вивчення курсів за вибором;

індивідуальне навчання – 40 годин, ГПД – 60 годин.

Школа ІІ ступеня – загальна кількість – 402/416 годин, серед них:

Інваріантна складова –343; варіативна складова – 31 година; індивідуальне навчання – 28/42 години.

Школа ІІІ ступеня – загальна кількість – 76 годин, серед них: 17 годин профільного навчання.

Години варіативної складової навчального плану розподілено наступним чином:

Школа І ступеня – 14 годин:

- курс за вибором «Уроки сталого розвитку» - 5 год.;

- курс за вибором «Елементи геометрії» - 4 год.;

- курс за вибором «Розвиток зв’язного мовлення» - 3 год.;

- курс за вибором «Читаємо, розуміємо, творимо» - 1 год.;

- курс за вибором «Я люблю Україну» - 1 год.

Школа ІІ ступеня – 31 година

- Курси за  вибором - 18 годин;

- Факультативні курси – 11 годин;

- на організацію індивідуальних занять та консультацій з обдарованими учнями, які     

   працюють у шкільному науковому товаристві та ДВ МАН України - 1 год.

Варіативна частина навчального плану реалізувалася в повному обсязі.

Для реалізації профільного навчання в межах муніципального освітнього округу міста Вільногірськ передбачено 17 годин для викладання предметів академічного та профільного рівнів на базі комунального закладу «Центр профільного навчання та дитячої творчості» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області.

На організацію навчання учнів за індивідуальною формою у 2019-2020 навчальному році навчальним планом було передбачено 68 годин:

- 40 годин  початкова школа,  - 28 години - основна школа.

У ІІ семестрі 2019-2020 навчального року збільшено годин (14 годин) на організацію індивідуальної форми освіти (педагогічний патронаж).

З метою  реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство передбачено години для проведення  корекційно-  розвиткових занять та введено три посади асистента вчителя у класах з інклюзивною освітою.

 

Забезпеченість підручниками

Станом на 1 червня 2020 року:

Обсяг всього бібліотечного фонду  24111 шт., з них:

художня література – 14485 шт.

методична література – 390 шт.

довідкова література – 315 шт.

словники – 158  шт.

періодичні видання  - 12 шт.

Підручники становлять – 8763 шт., з них

1 – 4 класи – 2748 шт.;

5 – 9 класи – 4957 шт.;

10 – 11 класи – 1058 шт.

            В 2019-2020 навчальному році здійснено замовлення підручників для 3-х і 7-х класів. Для 3-х класів замовлено всі підручники за якими навчаються  здобувачі освіти, а для 7 – х - лише з  «Історії  України», «Всесвітньої історії» та «Інформатики».

           

Результативність навчальних досягнень учнів

Моніторинг

навчальних досягнень учнів школи І - ІІІ ступенів

за 2015 - 2020 роки

Рівні навчальних досягнень

Навчальні роки

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

%

%

%

%

%

початковий

4

4

3

3

1

середній

54

54

53

53

51

достатній

35

35

35

35

40

високий

7

7

9

9

8

якісний показник

42

42

44

44

48

 

Підвищення професійного рівня педагогів

Протягом 2019-2020 навчального року науково-методична діяльність закладу освіти була направлена на покращення результативності освітнього процесу, що в свою чергу вимагало підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів.

Педагогічні працівники закладу стали активними учасниками як міських методичних об'єднань так і 8 шкільних методичних формувань.

Відслідковувався  активний процес переформатування способів  підвищення фахової кваліфікації педагогів. Пріоритетним напрямком стала самоосвіта та саморозвиток, через  навчання на курсах, конференціях, вебінарах в онлайн-режимі  на платформах онлайн-освіти «На урок», «Всеосвіта» та інших.

У 2019-2020 навчальному році  в закладі атестувались  6  педагогів. За результатми атестації 2020 року 2 педагога підтвердили  відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії; підвищив кваліфікаційний рівень -  3 вчителя; присвоєно педагогічне звання «учитель методист» - 1 вчителю, «старший вчитель» – 1 вчителю.

 

             Важливим кроком на шляху розбудови інноваційного простору  та пропагування кращого  педагогічного досвіду у закладі освіті є участь педагогів  у конкурсах професійної майстерності, фестивалях: 

      - Носов В.Ю., учитель історії, ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»,

 - 6 педагогів стали учасниками фестивалю педагогічних інновацій освітян Дніпропетровщини «EDU_FEST Dnipro - 2020», з яких переможцями визнані три роботи:

      У 2019-2020 навчальному році  у закладі  освіти реалізовувалися  проекти:

- програми Корпусу Миру в Україні «Викладання англійської мови як іноземної», в рамках якого реалізовувалась  програма «Вчителі англійської мови – агенти змін»;

-  україно-американський  проект «Форум-театр».

     Педагогічні працівники закладу залучались до роботи у обласних заходах, зокрема:

- членами журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у м. Дніпро були 4 вчителя – предметника;

- підготовку здобувачів освіти до участі у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад при  КЗВО «ДАНО»  здійснювати 2 вчителя – переметника;

     -  один педагог є регіональним тренером підвищення кваліфікації педагогічних працівників з англійської мови відповідно до Концепції  Нової української школи.

   Протягом навчального року 18 педагогами (49 %) закладу освіти були підготовлені 101 публікація власних авторських матеріалів на Інтернет – сайтах:  «На урок»,  «Всеосвіта»,  у газеті «Шкільний бібліотекар», збірнику тез і доповідей конференції

           

Результативність роботи з обдарованими учнями

Науково-методична робота, що проводиться  у закладі освіти, сприяла реалізації індивідуальних здібностей, талантів і можливостей здобувачів освіти на основі партнерства між учителем, учнем та батьками, приділялась значна увага по створенню сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей.

Двічі на рік було оновлено банк даних обдарованих здобувачів освіти, здійснювався психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей за різними видами діяльності

Переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  у 2019-2020 навчальному році стали 7 здобувачів освіти, які посіли 13 призових місць  з 8-ми навчальних предметів (минулий рік: 7 учнів отримали 12 призових місць). Один здобувач освіти 11 класу (Ліненко К., вчитель Івашина Т.Я.) був рекомендований до відбірково-тренувальних зборів для підготовки команди  Дніпропетровської області до участі в IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій.

      Завдяки посиленню роботи учителів – предметників  з обдарованими дітьми, за останні роки поступово зростає результативність виступу шкільних команд на третьому етапі Всеукраїнських предметних олімпіад.

Переможці міського, учасники  та переможці обласного етапів олімпіад

 

Уже за традицією у закладі освіти проводяться шкільні олімпіади з української мови, математики, природознавства в початковій школі.  Вперше був проведений конкурс графічних диктантів. В олімпіадах і конкурсах прийняли участь більше 70 здобувачів освіти 2-4-х класів. Майже 30 учнів стали їх переможцями.

З метою реалізації індивідуальних здібностей та  талантів  здобувачів освіти, створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального потенціалу, розширення  наукового кругозору,  набуття вмінь і навичок науково-дослідницької діяльності під керівництвом педагогічних керівників працювало  шкільне наукове товариство  «TERRA INCOGNITA», яке в цьому навчальному році об'єднувало, на жаль тільки  11 здобувачів освіти та 5 педагогів; 5 із яких були слухачами  ДВ МАН . У міському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт прийняли участь 2 здобувачів освіти закладу. Одна переможниця міського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт стала учасником обласного етапу.

Моніторинг

участі у конкурсі-захисті НДР

 

   Учні закладу освіти є активними учасниками та переможцями міських, обласних етапів  мовно-літературних конкурсів імені П. Яцика  та  Т.Г. Шевченка,  різноманітних  міжнародних, всеукраїнських інтерактивних конкурсів, Всеукраїнських предметних інтернет-олімпіад  «На урок», «Всеосвіта»,  «Олімпус», предметів початкової школи, учасниками яких стали 1109 (1029 в минулому навчальному році) здобувачів освіти  1-11-х класів та здобули відзнаки  різних рівнів.

Здобувачі освіти нашого закладу демонструють багатогранність власних талантів, розум, ерудицію та  отримують  нагороди за творчу працю.

Переможцями міських творчих конкурсів стали 6 здобувачів освіти. 11 класу, посіла ІІ місце.

Заклад освіти має і спортивні досягнення. Так у загальноміських змаганнях на Кубок пам’яті А.Ткаченка  та Кубок пам’яті Дениса Голубєва  футболісти школи посіли І і ІІ місця відповідно (учитель Козлов А.А.). Команди хлопців 3-4-х класів та дівчат 5-6-х класів  закладу освіти вибороли почесні перші місця у міських змаганнях  з футболу в рамках реалізації спільного проекту УЄФА та Української асоціації футболу «GROW» .

Для розвитку талантів та здібностей здобувача освіти як особистостей,  підтримки здобувачів освіти, які  прагнуть до отримання  знань та  досягли певних результатів в закладі використовуються мотиваційні заходи освітньої діяльності. У цьому навчальному році грошову премію  «Прагнення до знань» (за ініціативи колишньої випускниці та підтримки адміністрації школи)  було вручено 13 здобувачам освіти (3-11 класів)

 

Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

В закладі освіти в 2019-2020 навчальному році навчалися 104 здобувачів освіти пільгових категорій (18% від загальної кількості учнів).

На початок 2019-2020 навчального року в закладі освіти навчалося 2 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом  на  15.06.2020 р. таких дітей чотири.

З даною категорією дітей здійснені заходи:

- у серпні 2019 року за рахунок міського бюджету була придбана шкільна і спортивна форма на суму 6000,00 грн. (3000,00 грн. на кожну дитину);

      - складені характеристики та акти обстеження на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

      - всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування пройшли медичний поглиблений огляд, висновки якого передано в Управління  соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді ДСГП.

- протягом навчального року дана категорія здобувачів освіти була охоплена безкоштовним харчуванням.

За результатами проведена шкільної акції «Співпричетність» - «Збери рюкзачок», допомогу отримали 39 здобувачів освіти, «Від серця до серця» - допомогу отримали 38 здобувачів освіти пільгових категорій.

На день Святого Миколая 30 здобувачів освіти пільгових категорій отримали солодощі від міського голови Василенка В.П.

 

Організація харчування

Охоплено харчуванням: 490 учнів (83%)

Гарячим харчуванням – 455 здобувачів освіти  1-11-х класів (72%); в тому числі:

250 здобувачів освіти 1-4-х класів;  4 дитини під опікою; 14 здобувачів освіти, батьки яких є учасниками ООС та 10 дітей із малозабезпечених родин стовідсотково забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням (бюджетні кошти);

205 здобувачів освіти 5-11-х класів (61%) та вихованці груп з надання платних освітніх послуг харчуються за кошти батьків.

 

Медичний огляд

Здійснено розподіл учнів 1-11-х класів на групи при вивчені фізичної культури згідно результатів медичного огляду.

Забезпечено проходження по лінії районного військового комісаріату поглибленого медичного огляду;

Забезпечено організацію проведення планового щеплення здобувачів освіти на базі КЗ «ВМЦ «ПМСД».

100% працівники закладу освіти пройшли медичний огляд відповідно норм.

 

Оздоровлення

У зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 у 2019 – 2020 навчальному році було оздоровлено лише 6 здобувачів освіти, серед них:

в Дитячому центрі соціальної реабілітації «Перлина Придніпров’я» – 4 здобувача освіти, у Дитячому таборі Артек Буковель – 1 учениця та в Українському Дитячому центрі «Молода гвардія» - 1 учениця.

 

Моральне та матеріальне заохочення здобувачів освіти

Грамотами Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації  нагороджені  7 здобувачів освіти, які посіли 13призових місць  з 8-ми навчальних предметів (минулий рік: 7 учнів отримали 12 призових місць): українська мова і література, англійська мова, історія, правознавство, хімія, фізика, інформатика, основи інформаційних технологій.  Один здобувач освіти 11 класу (Ліненко К., вчитель Івашина Т.Я.) був рекомендований до відбірково-тренувальних зборів для підготовки команди  Дніпропетровської області до участі в IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій.

 

Шкільною грошовою премією «Успіх» на суму 1200,00 грн. нагороджено 7 переможців ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

В олімпіадах і конкурсах прийняли участь більше 70 здобувачів освіти 2-4-х класів. Майже 30 із них  стали  переможцями та були нагороджені грамотами та сертифікатами різного рівнів.

Призерами міського етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України стали 2 здобувача освіти, які нагороджені грамотами КЗ ЦПНДТ

Грамотами відділу освіти ДСГП нагороджені:

 1. здобувача освіти - переможці  міського конкурсу декламаторів «Живе слово» (І, ІІ місця);

1 учениця - призер міського конкурсу-виставки з образотворчого мистецтва;

      8 команд - переможців  та призерів  міського етапу  спортивно-патріотичних змагань;

Грамотами  (обласного рівня) військово-спортивного клубу нагороджені  3 учня та 1 команда (І місце)

Грамотами обласного спортивного комітету (в рамках обласної спартакіади з шахів, зональний тур) - 1 учениця

Учасниками та переможцями міжнародних, Всеукраїнських інтерактивних конкурсів, Всеукраїнських предметних інтернет-олімпіад  «На урок», «Всеосвіта»,  «Олімпус», предметів початкової школи стали 1109 (1029 в минулому навчальному році) здобувачів освіти  1-11-х класів та здобули відзнаки  різних рівнів.

 

Зміцнення матеріально-технічної бази школи

За звітній період проведено:

- Капітальний ремонт м’якої покрівлі (1130,32 кв.м);

- Технічне переоснащення внутрішніх слабкострумових систем. Системи протипожежного захисту. Системи пожежної сигналізації. Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Система централізованого пожежного спостереження;

- Реконструкція мережі зовнішнього освітлення.

            Придбано обладнання, дидактичний матеріал, меблі для здобувачів освіти 1-х класів Нової української школи.

            В навчальних кабінетах української мови та історії встановлено два мультимедійних комплекси.

            Встановлено пластикове вікно в актовій залі закладу освіти.

            Здійснюються роботи по реконструкції та встановленню гратів на вікнах І поверху.

            Проведено експертизу робочого проекту «Технічне переоснащення системи блискавко захисту», в системі PROZZORO проводяться відкриті торги.

Значна увагу адміністрації була направлена на діяльність закладу освіти в умовах функціонування безпечного освітнього середовища. З цією метою реалізовано проект громадського бюджету «Безпечне дитинство – успішне майбутнє» на основі партнерства членів колективу закладу освіти, батьківської громади, підприємств міста та спонсорів:

 • встановлено систему зовнішнього відеоспостереження,
 • паркан навкруги території закладу освіти.

Завдяки спонсорській допомозі ФОП та філії «Вільногірський ГМК» Державного підприємства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» проведено демонтаж аварійної будівлі на території закладу освіти.

            Протягом 2019-2020 навчального року за кошти міського бюджету придбано:

 • нова жарочна шафа;
 • овощенарізна машина;
 • холодильник та морозильна камера;

-     персональний комп’ютер в медичний кабінет.

 

Використання бюджетних, спонсорських коштів

Бюджетні кошти

На створення безпечного освітнього середовища у закладі освіти, благоустрій території, підготовку закладу освіти до нового навчального року використано коштів:

- міського бюджету –  1 673 465,47 грн.

- спеціального фонду – 3500,00 грн.

- благодійної допомоги – 20882,39 грн.

 

Субвенція державного бюджету міським бюджетам на забезпечення якісної,

        сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»

 • дидактичний матеріал – 31320,00 грн. (ДБ-21924,00 грн., МБ – 9396,00 грн.)
 • сучасні меблі – 64015,00 грн. (ДБ – 44790,00 грн., МБ – 19225,00 грн.)
 • комп’ютерне обладнання – 39851,00 грн. (ДБ – 27896,00 грн., МБ – 11955,00 грн.)

 

Співпраця з підприємствами, установами, організаціями

У 2019-2020 навчальному році заклад освіти продовжував співпрацю з підприємствами, установами, закладами та організаціями міста.

Підприємствами:

Філія «Вільногірський ГМК» Державного підприємства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»,

ТОВ «Гидроспецмонтаж»

Установами:

 • КП «Вільногірський міський центр первинної  медико-санітарної допомоги» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, КЗ «Вільногірська центральна міська лікаря» Дніпропетровської обласної ради;  
 • Управління  соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді департаменту соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області;
 • Вільногірський міський відділ ГУ ДСНС УКРАЇНИ у Дніпропетровській області;
 • Вільногірське відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Закладами:

 • Комунальний дитячий заклад  «Дитяча музична школа» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області;
 • Комунальний заклад «Міська бібліотека для дітей» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області;
 • Комунальний заклад «Центр профільного навчання та дитячої творчості» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області;
 • Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 4 «Ромашка» комбінованого типу Вільногірської міської ради Дніпропетровської області;
 • Комунальний заклад освіти «Верхньодніпровський навчально-реабілітаційний центр» Дніпропетровської обласної ради».

Організаціями:

 • ГО «Захист», «Об'єднання учасників АТО Вільногірська»;
 • міська організація ветеранів України.