Вільногірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

 
Українське ділове мовлення. Календар свят http://v-school4.forumotion.me/

Участь у проектах

 

Обласний науково-методичний проєкт

«Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи» 2020-2023 р.

 

У 2020-2021 навчальному році колектив закладу освіти розпочинає роботу над обласним науково-методичним проектом «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи». 

Мета проєкту: залучення педагогів закладу освіти до наукового пошуку, вдосконалення форм, методів та технологій навчання на основі компетентнісного підходу, психологізація та педагогізація освітнього простору з метою розвитку самоефективності як головної умови самореалізації сучасної людини.

Основні завдання проєкту:

 1. Аналіз філософської та психолого-педагогічної літератури з проблеми, визначення освітніх стратегій розвитку самоефективності особистості в умовах нових форм організації навчально-виховного процесу (традиційної, дистанційної, змішаної).
 2. Відбір пакету методів та методик діагностики рівня розвитку основних компонентів, що характеризують самоефективність учнів різних вікових груп, розробка програм педагогічного моніторингу.
 3. Створення «банку інформації» відповідно до теми та завдань проєкту.
 4. Накопичення, популяризація та впровадження досвіду роботи педагогів в умовах утвердження нових форм організації навчального процесу, зокрема, дистанційної, індивідуальної, змішаної.
 5. Підготовка педагогів області до запровадження основних ідей проєкту через дистанційні курси, тренінги, семінари, конференції, самоосвіту.
 6. Підготовка публікацій у педагогічній пресі, електронних виданнях, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над проєктом.

Методи дослідження: науковий аналіз філософської та психолого-педагогічної літератури, спостереження, анкетування, опитування, тестування, аналіз педагогічного досвіду колективів навчальних закладів та окремих педагогів.

           Наукова значимість проєкту:  розробка критеріїв рівня розвитку самоефективності учнів різного віку, визначення педагогічних стратегій формування даного конструкту самосвідомості, наукове обґрунтуванні шляхів реалізації зазначеної проблеми, забезпечення експертизи отриманих результатів

   Практична значимість проєкту: можливість залучення широкого кола педагогічних працівників до впровадження ідей проєкту та накопичення досвіду використання сучасних форм і методів організації навчально-виховного процесу в умовах нових освітніх реалій; розробка рекомендацій з проблеми формування мотивації до саморозвитку та підвищення рівня самоефективності учасників педагогічного процесу.

Етапи роботи над проблемою.

       Концептуально-діагностичний (2020-2021 навчальний рік).

     Конкретизація завдань проєкту, планування роботи семінарів, педрад, творчих груп, створення «банку інформації» з питань розвитку самоефективності здобувачів освіти різного віку, визначення показників для системного відстеження, діагностика рівня готовності педагогічного колективу до роботи у проєкті, організація психолого-педагогічних семінарів, вебінарів, творчих груп у звичайному та дистанційному режимах. Наукове обґрунтування моделі освітнього закладу з гнучкою організацією навчального процесу (традиційне, дистанційне, змішане навчання), розробка відповідних проєктів на рівні закладу, координація діяльності методичної служби в забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогів. Розробка та апробація системи діяльності освітнього закладу, конкретного педагога, спрямованої на розвиток компетентнісного потенціалу особистості, масове запровадження педагогічних технологій, що відповідають сучасним вимогам, накопичення досвіду управління інноваційними процесами у нових реаліях освітньої діяльності.

Практичний (системний) (2021-2022 навчальний рік).

 Аналіз визначених напрямків роботи, педагогічного досвіду, обґрунтування основних ідей для широкого запровадження, аналіз матеріалів діагностики рівня розвитку основних компонентів самоефективності учнів та їх навчальних досягнень. Участь у огляді-конкурсі  «Дистанційна освіта Дніпропетровщини». Узагальнення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду (при визначенні ефективності досвіду доцільне використання науково обґрунтованих критеріїв: актуальність, відповідність сучасним викликам і завданням проєкту, оригінальність, новизна, стабільність, збалансованість і комплексність результатів, раціональність витрат часу, зусиль, засобів, що відповідність реальним можливостям основної маси вчителів і матеріально-технічної бази закладу освіти).

Підсумковий (2022 – 2023 навчальний рік).

 Узагальнення перспективного педагогічного досвіду роботи з розвитку основних компонентів самоефективності учнів різного віку, підведення підсумків участі у огляді-конкурсі «Дистанційна освіта Дніпропетровщини», розробка електронних дидактичних матеріалів з окремих предметів, різних видів публікацій, науковий аналіз даних моніторингу, підготовка підсумкових наукових конференцій, обмін досвідом.

        Очікувані позитивні результати

 На рівні закладу освіти: активізація творчої активності педагогічних кадрів, підвищення рівня психолого-педагогічної культури та фахової майстерності педагогів, запровадження комплексу освітніх технологій, спрямованих на розвиток самоефективності учнів, забезпечення якості освіти та виховання в умовах соціальної кризи та пандемії, реалізація нових підходів до психологічного супроводу учнів та підтримки їх родин, накопичення практичних матеріалів для організації дистанційного та індивідуального навчання, задоволення освітніх потреб учасників навчально-виховного процесу через використання можливостей спілкування у штучно створеному інформаційному просторі.

  На рівні особистості фахівця: усвідомлення пріоритетів та ціннісних орієнтацій сучасної освіти, зростання рівня професійної компетентності та самоефективності, комплексне впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку особистості учнів, зростання прагнення до самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації, включення педагогів закладу освіти у систему науково-дослідної роботи, накопичення досвіду використання різних форм організації навчального процесу, який може бути запровадженим у масову практику.

  На рівні особистості здобувача освіти: підвищення рівня самоефективності, формування практичних навичок рефлексії, самомотивації, самопідтримки, самоконтролю, дієвої емпатії, прагнення до самовдосконалення учнів різного віку, розширення простору для задоволення індивідуальних освітніх потреб та організації різноманітних видів самостійної роботи, зміцнення психічного здоров’я дітей та життєстійкості, попередження стресів і фрустрацій.

 

 

 

 

 

 

Співпраця з Корпусом Миру США

 

     В Україні Корпус Миру розпочав свою діяльність у травні 1992 року, коли Президент України Леонід Кравчук та Президент США Джордж Буш-старший підписали двосторонню угоду про започаткування програми Корпусу Миру в Україні. У 2017 році відзначали ювілей Корпусу Миру США в Україні - 25 років. Наразі в Україні працює понад 300 американських волонтерів Корпусу Миру, що робить Україну найбільшим представництвом Корпусу Миру у світі! В нашій державі волонтери Корпусу Миру працюють за трьома проектами: «Розвиток громад», «Викладання англійської мови як іноземної» та «Молодіжний розвиток». Волонтерські проекти в українських громадах охоплюють громадянську освіту, заохочення здорового способу життя, профілактику ВІЛ, лідерські тренінги для молоді, семінари з розвитку громад, створення бібліотек і ресурсних центрів, зміцнення спроможності громадських організацій. Корпус Миру фінансується за рахунок коштів американських платників податків. 

    З метою розвитку практичної англійської мови здобувачів освіти, посилення навичок організаційного розвитку, управління та роботи з молоддю згідно з реформами, що здійснюються українським урядом задля більш широкої інтеграції до світової спільноти,  за ініціативи директора Вільногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Гапич О.Г. адміністрацією закладу було укладено угоду між корпусом Миру США в Україні та нашим закладом освіти про співпрацю в рамках Проекту навчання англійської мови. Минулого року до школи приїжджав особисто тодішній директор Корпусу Миру США в Україні Денні Ф. Робертсон разом із регіональним менеджером. Відбулася зустріч із адміністрацією закладу та вчителями англійської мови. Вивчалися умови співпраці, ряд фінансових питань, пов'язаних із перебуванням і проживанням майбутнього волонтера. «Громадсько-активні школи в Україні  співпрацюють із волонтерами, що є запорукою підтримки громади, й одночасно орієнтують свою діяльність на рішення соціальних, громадсько значущих проблем в сучасній шкільній освіті», - зазначила директор школи Гапич О.Г.

     Тож знайомтесь: волонтер Корпусу Миру – Патрик Шейер (Patrick Shayer), який щойно розпочав свою працю в Вільногірській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області. Йому 23 роки, він із Мемфіса, штат Теннессі (США). До речі, за 25 років, упродовж яких добровольці Корпусу миру США працюють в Україні, уже відволонтерили  майже 2 тис. 800 американців  Про умови та особливості співпраці волонтера із педагогами школи та місцевою громадою ми розпитали у наставника Патрика – учителя англійської мови вищої категорії, учителя-методиста Коломарова В.І.

- Володимире Іллічу, розкажіть про  вашу першу зустріч із Остіном, чим вона вам запам’яталася?

- Я зустрів Патрика 23 жовтня 2018 року в Києві на конференції волонтерів Корпусу Миру США та українських партнерів, а 26 жовтня в приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім» він разом із 135  добровольцями у вишиванках склал присягу служити зміцненню поваги та дружби, працюючи пліч-о-пліч з українськими колегами в українських громадах. Надзвичайно зворушливо було чути Гімн України у виконанні молодих хлопців і дівчат – волонтерів. Слід зазначити, що перед початком своєї дворічної роботи всі волонтери протягом двох з половиною місяців проходять курс підготовчої програми, яка відбувається в Україні і умови якої максимально наближені до умов їхньої майбутньої роботи. Волонтери вивчають українську мову, знайомляться з культурою та побутом українців, а також проходять професійну практику. 

- І що ж все-таки спонукає американських волонтерів обирати Україну?

- На мою думку, бажання набути практичного досвіду  у відповідній галузі, покращити свою конкурентоспроможність після повернення до США, зав’язати нові професійні стосунки, почуватися потрібним, вивчити мову, дізнатися більше про культуру та людей України, знайти нових друзів, тощо. Він обрав Україну, хоча насправді міг поїхати будь-куди у світі. Я думаю, це тому, що Патрик переконаний: саме тут відбуваються справжні зміни. Це ознака оптимізму, який американці мають щодо України.

- Які особливості  співпраці волонтера і учителя безпосередньо під час навчально-виховного процесу?

- Під час проведення уроків головний принцип -  це командне навчання («teаm teaching»). Обов'язковою є присутність як учителя, який викладає у цьому класі, так  і Патрика - і лише за таких умов створюється атмосфера командного навчання, коли працює і вчитель, і носій мови. У 3-4-х класах Патрик працює в тандемі із учителем Житньою О.В., в 5-6-х класах – із Литвиненко Н.Р., в 8-му і 10-му класі – зі мною. Переконаний, що така співпраця – це прекрасна можливість для підвищення фахової майстерності наших педагогів. Спільно із учителем відбувається планування кожного етапу уроку відповідно до вікових особливостей учнів.   

- А за якими новими  напрямками здійснюється робота з вивченння, поширення та вдосконалення англійської мови для нашої місцевої громади? Чи оплачується робота волонтера?

- Скажу одразу, що волонтери Корпусу Миру не мають права заробляти гроші. Для них робота в Україні – це служіння. Щомісяця Корпус Миру виплачує волонтерам мінімальну стипендію на базові потреби та покриває витрати на їхнє медичне обслуговування. Окрім уроків, наш волонтер щосереди після уроків проводить заняття  для старшокласників на базі школи № 4. Так що у всіх учнів 9-11-х класів з’явився реальний шанс за два роки перебування Патрика у нашому місті удосконалити знання з англійської мови. Також у програму діяльності Патрика як волонтера Корпусу Миру входить обов'язкове спілкування із місцевою громадою. Тому в кафе "Академія" плануються засідання Американського Клубу  для дорослих, тож запрошуємо усіх вільногірців у невимушеній атмосфері за чашкою кави отримати навички спілкування англійською у товаристві Патрика Шейера.

-  Які подальші перспективи співпраці із Патриком як волонтером? Що в планах на майбутнє?

- У лютому ми будемо учасниками міжнародного тренінгу для представників громадських організацій у м.Львові, організатори якого навчають залучати грантові кошти для реалізації власних проектів (fundraising). Тож сподіваємося отримати міні-гранд на розвиток освітнього простору не лише нашої школи, а й міста в цілому. Адже  особливістю такої підтримки є те, що  кошти  виділяють не лише на проект, а й на інституційний розвиток громадської організації. Також плануємо проведення веб-конференції в режимі онлайн між педагогами Вільногірська і нашими колегами однієї із американських шкіл. Під час літніх канікул на базі школи працюватиме ДОТ «Веселка», де Патрик буде проводити заняття гуртка «Весела англійська» для вихованців пришкільного табору.

«Маємо надію, що співпраця із чудовим, неймовірно щирим, молодим, завзятим та активним волонтером Корпусу Миру США – Патриком Шейером -  принесе позитивні результати і зміни в життя нашої школи, підвищить інтерес і мотивацію учнів у вивченні іноземної мови, забезпечить нові інтелектуальні ресурси, сприятиме реалізації громадсько-освітніх проектів, - наголошує директор школи Гапич О.Г. – Волонтер у школі – це джерело нових ідей, джерело іншого життєвого досвіду. Ми щиро радіємо тій можливості, яка відкривається перед нами! Адже це позитивно впливає на імідж громадсько-активної школи, підкреслюючи її значущість».

 

 

 

Основні пріоритети  проекту

«Освітні стратегії  соціалізації особистості громадянського суспільства»

 

 

 

 •   Визначення показників, що характерезують соціальний розвиток особистості   на різних     вікових етапах;
 •   Розробка пакету діагностичних матеріалів для долслідження процесу    соціалізації учнів;
 •   Моніторинг якості навчання та соціальної компетентності школярів;
 •   Запровадження педагогічних стратегій соціалізації особистості, визначених у  процесі      роботи над проектом;
 •  Використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання  самоосвіти,  самовдосконалення та посилення соціальної компетентності  учнів;

 • Впровадження інформаційних технологій, активізація дослідницької діяльності школярів;

 •  Формування позитивної мотивації навчання та вибору майбутньої професії;

 •  Допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та  самореалізації  особистості;

 •  Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді,  запровадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процесу;

 •  Підготовка педагогічних кадрів до використання інноваційних освітніх  технологій та реалізації завдань проекту.

 

 

 

ПРОГРАМА ОБЛАСНОГО

 НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ПРОЕКТУ

«ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ»

 

«Метою освіти, - зазначено у Законі України «Про освіту», - є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору...» Такі глобальні завдання вирішуються у процесі соціалізації через засвоєння людиною особистісних цінностей, соціальних норм та моделей поведінки.     

Складовими процесу соціалізації є:

 1. Підготовка до суспільного життя: формування та засвоювання навичок демократичної культури, виконання громадянських обов’язків, взяття відповідальності за себе, родину, суспільство.

2. Оволодіння загальнолюдською і національною культурою: формування цілісного світогляду, опанування таких соціальних навичок, як моральне ставлення до людей, терпимість щодо соціальних, національних, етнічних, релігійних, статевих розбіжностей, шанування прав та свобод людини, навичок співробітництва, позитивного розв’язання конфліктів, підтримки загальної безпеки.

 3. Соціально-політична адаптація: розвиток навичок спілкування, культури комунікацій, самопізнання, самооцінки, самовизначення; адекватної оцінки світу, політичної ситуації, власної позиції тощо.

4. Соціально-професійна орієнтація: усвідомлений вибір життєвих стратегій, реалізація прав і можливостей шляхом самовиховання, самовизначення, самооцінки інтересів, здібностей, нахилів, мотивації майбутнього соціального і професійного розвитку.

 

Головна мета проекту: визначення освітніх стратегій соціалізації особистості, розробка показників соціального розвитку учнів різних вікових груп, удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу як важливого чинника процесу соціалізації.

 

Основні завдання проекту:

- Аналіз наукової літератури з проблеми, визначення освітніх стратегій соціалізації особистості у навчально-виховному процесі.

- Відбір пакету методів та методик діагностики соціального портрету учнів різних вікових груп.

-  Створення «банку інформації» відповідно до теми та завдань дослідження. 

- Запровадження гнучкої системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим концепціям соціалізації особистості демократичного суспільства. 

- Розробка та впровадження моделей розвивального освітнього середовища, що сприяє процесу соціалізації та формуванню громадської активності учнів 

- Підготовка педагогів області до запровадження основних ідей проекту через удосконалення системи курсової підготовки та активізацію методичної роботи у регіоні.

 - Розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над проектом.

        

У процесі розробки проекту було висунуто припущення, що ефективність соціалізації учнів у навчально-виховній діяльності освітнього закладу може зростати за умов: 

ü педагогізації середовища, взаємодії з громадськістю,  створення  позитивного іміджу освіти, навчального закладу, конкретного педагога; 

ü підвищення рівня психолого-педагогічної культури учасників  освітнього процесу, забезпечення психолого-педагогічного супроводу соціалізації учнів різного віку; 

ü створення розвивального освітнього простору навчального  закладу з метою врахування індивідуальних особливостей та можливостей самоактуалізації та самореалізації учнів;  

ü використання інноваційних освітніх технологій для формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадської активності учнів;  впровадження нових методів контролю знань та оцінювання з  метою формування навичок рефлексії та розвитку оцінної складової самосвідомості учнів; 

ü розширення рольового простору кожної дитини за рахунок її  включення у систему суспільно корисних справ, шкільного самоврядування, педагогічно вмотивованих доручень; 

актуалізацію підготовки учнів до свідомого вибору життєвих  перспектив та майбутньої професії;

ü використання методів педагогічної корекції для вирішення актуальних проблем виховання та реалізації індивідуального підходу до учнів;  гуманізації міжособистісних стосунків, створення позитивного  мікроклімату у дитячих колективах; 

ü аналізу, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду,  накопиченого у процесі роботи над проектом.

 

Рівні участі у проекті:

 Науково-теоретичний - кафедри ДОІППО, наукові установи України, залучені для консультацій та розробки науково- методичних матеріалів. 

Науково-методичний - методичні служби всіх рівнів.

Експериментальний - навчальні заклади, що проводять науково-експериментальну роботу та апробацію нових навчальних матеріалів та технологій. 

Загальний - освітні заклади усіх типів та рівнів.              

 

Основні пріоритети проекту 

ü Визначення показників, що характеризують соціальний розвиток особистості на різних вікових етапах.

ü  Розробка пакету діагностичних матеріалів для дослідження процессу  соціалізації учнів. 

ü Моніторинг якості навчання та соціальної компетентності школярів.

ü Запровадження педагогічних стратегій соціалізації особистості, визначених у процесі роботи над проектом.

ü  Використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та посилення соціальної компетентності учнів. 

ü Впровадження інформаційних технологій, активізація дослідницької  діяльності школярів. 

ü Формування позитивної мотивації навчання та вибору майбутньої  професії. 

ü Допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та  самореалізації особистості.

ü  Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді, запровадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процесу. 

ü Підготовка педагогічних кадрів до використання інноваційних освітніх технологій та реалізації завдань проекту.

 

  Методи дослідження. Науковий аналіз філософської та психолого- педагогічної літератури, спостереження, анкетування, опитування, тестування, аналіз педагогічного досвіду колективів навчальних закладів та окремих вчителів та вихователів ДНЗ

 

Наукова новизна дослідження полягає у розробці моделей соціалізації особистості на рівні регіональної освіти та конкретного навчального закладу, визначенні педагогічних стратегій, що сприяють ефективності процесу соціалізації учнів різних вікових груп, науковому обґрунтуванні шляхів реалізації проблеми, забезпеченні експертизи отриманих результатів.

 

 Практична значимість роботи над проблемою пов’язана з можливістю залучення до дослідницької діяльності широкого кола педагогічних працівників та накопичення досвіду використання ефективних педагогічних стратегій соціалізації учнів.

 

Етапи роботи над проблемою

Підготовчий. Конкретизація проблеми на рівні регіонів та окремих педагогічних колективів, планування роботи творчих груп, створення «банку інформації» з питань соціалізації, розвитку соціальних компетенцій учнів, визначення основних показників для системного відстеження, діагностика рівня готовності педагогічних колективів до роботи над проблемою, організація роботи психолого-педагогічних семінарів з проблеми соціалізації учнівської молоді. (Додаток № 2)

Організаційно-моделюючий. Наукове обґрунтування стратегій соціалізації учнів різного віку, розробка відповідних проектів на рівні конкретних освітніх установ, координація діяльності методичних служб різних рівнів в забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів. Практичний. Розробка та апробація системи діяльності навчального закладу, або вчителя, вихователя, спрямованої на розвиток соціальних компетенцій особистості, масове запровадження новітніх педагогічних стратегій та конкретних технологій соціалізації, накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.

Коригуючий. Аналіз та корекція накопиченого педагогічного досвіду, визначення його основних ідей для широкого запровадження, аналіз матеріалів попередніх зрізів діагностики рівня розвитку соціальних компетенцій учнів та їх навчальних досягнень. Вивчення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду (при визначенні ефективності досвіду доцільно використовувати науково обґрунтовані критерії: актуальність, оригінальність, новизна, стабільність, збалансованість і комплексність результатів, раціональність витрат часу, зусиль, засобів, відповідність реальним можливостям основної маси вчителів і матеріальної бази). Підсумковий. Узагальнення перспективного педагогічного досвіду, підведення підсумків роботи педагогічних колективів з проблеми соціалізації учнів, підготовка матеріалів для публікації, науковий аналіз матеріалів моніторингу, підготовка підсумкових наукових конференцій, обмін досвідом між регіонами області.

 

Очікувані позитивні результати

На рівні регіональної системи освіти: активізація творчої активності педагогічних кадрів, підвищення рівня психолого-педагогічної культури та фахової майстерності педагогів, запровадження педагогічних стратегій та інноваційних навчально-виховних технологій, спрямованих на розвиток соціальної компетентності учасників педагогічного процесу, зростання якості освіти та виховання, вдосконалення системи психолого- педагогічного супроводу розвитку особистості школярів, що забезпечує максимально сприятливі умови для задоволення освітніх потреб, розвитку самосвідомості, самореалізації кожної дитини у творчому середовищі, збільшення кількості випускників, що обрали професію, яка в найбільшій мірі відповідає їхнім здібностям та потребам суспільства, конкретного регіону тощо.

На рівні особистості фахівця. Усвідомлення пріоритетів освіти, спрямованої на комплексне впровадження педагогічних стратегій соціалізації особистості, впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку соціальних компетенцій учнів, зростання прагнення до самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації, включення в систему науково-дослідної роботи, накопичення передового педагогічного досвіду, який може бути запровадженим у масову практику.

На рівні особистості учня Активізація механізмів соціалізації та адаптації, формування позитивного образу-Я, залучення до системи діяльності, що стимулює розвиток громадянської активності та зростання рівня життєвої компетентності учнів.

 

Науково-теоретичне забезпечення

ü На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначення основних показників соціальної компетентності, уточнення та конкретизація їх для учнів різного віку, розробка педагогічних стратегій соціалізації особистості в умовах модернізації освіти.

ü  Розробка тематики психолого-педагогічного семінару з проблеми соціалізації особистості демократичного суспільства.

ü  Розробка питань для обговорення на педагогічних радах навчальних закладів.

ü   Розробка спецкурсу для слухачів «Освітні стратегії соціалізації особистості демократичного суспільства»». 

ü Підготовка рекомендацій щодо використання форм, методів, технологій соціалізації учнів.

                          

                           Науково-методичне забезпечення

ü Організація роботи проблемного психолого-педагогічного семінару «Освітні стратегії соціалізації особистості демократичного суспільства».

ü   Включення у план курсової підготовки лекцій та спецкурсів відповідної тематики. 

ü Розробка рекомендацій щодо організації роботи над проектом на кожному з етапів. 

ü Розробка критеріїв соціальної компетентності та громадської активності учнів різного віку.

ü  Проведення науково-практичних конференцій, проблемних семінарів, педагогічних читань з проблем розвитку креативності учасників педагогічного процесу.

ü  Вивчення та узагальнення досвіду роботи над проектом.

 

Діагностичне забезпечення

ü  Розробка програми комплексного моніторингу соціальної компетентності школярів для створення банку інформації, аналізу та розробки науково обґрунтованих рекомендацій..

ü  Запровадження загального моніторингу впровадження проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості демократичного суспільства», розробка програм розвиваючої та корекційної роботи з учнями та дитячими колективами. 

ü Діагностика розвитку соціальної компетентності учнів різнихØ 8 вікових груп на основі визначених показників системного дослідження з використанням комплексу надійних валідних методик, що відповідають нормативним вимогам, порівняння узагальнених даних на кожному з етапів реалізації проекту.

ü  Щорічна діагностика динаміки розвитку професійної компетентності педагогічних працівників і колективів в умовах роботи над проектом.

 

Видавнича діяльність

ü Висвітлення питань роботи над проектом в обласних педагогічних виданнях «Джерело», «Нива знань», фахових педагогічних видання Всеукраїнського рівня.

ü  Підготовка науково-методичних та практичних матеріалів:

 -збірка «Соціалізація особистості у сучасній освіті»;

 

- статті з питань розвитку соціальної компетентності та громадської активності учнів;методичні рекомендації щодо впровадження педагогічних стратегій соціалізації особистості у процесі викладання конкретних дисциплін та позакласній роботі навчального закладу, монографії.

 

    Науково - педагогічний проект "Обласна електронна         школа "Школа , вдкрита для всіх"

 

- передбачає створення додаткового освітнього ресурсу для учнів, які мають особливі освітні     потреби.

 

 

 

  Національний проект "відкритий світ" - світ рівних можливостей

 

Як забезпечити рівний доступ до знань кожному школяру країни?

 Уявіть освіту: для школярів - інтерактивні уроки та цікаві освітні ресурси, для вчителів - сучасні методики викладання, для батьків - контроль оцінок та безпечна інформація.  Все це - національний проект "Відкритий світ" - світ рівних можливостей. Впродовж року  дві тисячі шкільних закладів отримають аналогічне оснащення і матимуть змогу використовувати новітні технології у навчанні, а до кінця 2015 проект буде поширений на усі загальноосвітні навчальні заклади держави.

 

 

 

22.10 -24.10. 2013 року. м. Київ -   V  Національна виставка-                 презентація "Інноватика в сучасній освіті". 

 

Наш колектив став лауреатом ІІ ступеня та  отримав диплом з  відзнакою лауреата  в номінації "Інклюзівне навчання: рівні права - рівні можливості".